รายการ ชีวิตที่ใฝ่ฝัน Back to Field 向往的生活

รายการ Reality ที่นำดาราจีน ไปใช้ชีวิตในชนบท นำเสนอชีวิตที่เรียบง่าย ของการใช้ชีวิตนอกเมือง

Back to Field S6 向往的生活6

CAST: Huang Lei/ He Jiong/ Zhang Zi Feng/ Peng Yu Chang/ Lay Zhang

Back to Field S5 向往的生活5

He Jiong, Huang Lei, Peng Yu Chang and Wendy Zhang travel to a rural part of Changde in the Hunan province to live as farmers and host celebrity guests. As part of the program, guests can order a few dishes before their arrival in the show and “work” for their dishes by doing farm work and housework. At the end of the day, everyone comes together to have dinner together and have fun. For this season, Lay Zhang joins as a regular MC.