ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น 卿卿日常 New Life Begins 2022

ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น 卿卿日常 New Life Begins

เพราะการคัดเลือกแต่งงาน หญิงสาวจากทั่วทุกมุมโลกจึงมารวมตัวกันที่ซินชวน อิ่นเจิงหกนายน้อยแห่งซินชวนผู้น้ำนิ่งไหลลึก ได้มีความผูกพันโดยบังเอิญกับหลี่เวยที่ต้องการเพียงถูดคัดออกและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่บ้านเกิดของเธอ

ทั้งสองได้เริ่มต้นชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่าง ๆ มากมายแต่เติมเต็มซึ่งกันและกัน และด้วยการที่อิ่นเจิงต้องเข้ารับตำแหน่งในวัง ทำให้ทั้งสองมีรสนิยมและหัวใจที่คล้ายคลึงกันทีละน้อย ทั้งยังได้ใช้เวลาร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกับพี่น้องคนอื่น ๆ ที่มีนิสัยและโชคชะตาต่างกัน พวกเขาร่วมกันเขียนชีวิตประจำวันอันอบอุ่นของครอบครัวซินชวน

นักแสดงนำ: ไป๋จิ้งถิง,Tian Xiwei

New Life Begins 2022

Because of a marriage election, girls from all over the world gather in Xinchuan. Yin Zheng, the sixth young master of Xinchuan, and Li Wei, who only wants to lose the election and live comfortably in her hometown, accidentally meet. There, a new interesting and fun chapter of their lives start. As Yin Zheng opens his house and goes to court, the two of them gradually grow closer, and spend everyday through all four seasons together. They grow together with other siblings of different personalities and fates, writing the warm daily life of the Xinchuan family together.

【Cast】Bai Jingting, Tian Xiwei, Chen Xiaoyun, Liu Guanlin, Liu Lingzi