หวนชะตารัก Jun Jiu Ling 君九龄

หวนชะตารัก ซีรีส์รักย้อนยุค ที่เล่าเรื่องของหมอหญิงจวินจิ่วหลิง ที่โชคชะตาพานางพบกับเรื่องแย่ๆจนทำให้นางต้องเสียญาติมิตรและเสียโฉม เพื่อค้นหาความจริงจิ่วหลิงได้เข้าเมืองและได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับราชสำนัก

Chu Jiu Ling is the daughter of the late emperor who discovers her uncle, the current emperor, to be responsible for her late father’s demise. Wishing to avenge his death, she chooses her wedding day to assassinate her uncle. Unsuccessful, she lands in jail.

Her best friend Jun Zhen Zhen sacrifices her life to save Chu Jiu Ling. Her physician father, Jun Ying Wen, exchanges the identities of the two girls. Undetected, Jiu Ling enters the family home of her friend whereupon she will earn the Fang family’s admiration and trust.

Possessing outstanding medical skills, Chu Jiu Ling, now Jun Jiu Ling is a beloved physician in the capital. Encounters with royals and nobles allow for her to unravel the corruption within the political court, including the plot to assassinate her father. Her quest for justice involves complicated alliances with her childhood crush, the nobleman fiancé of her best friend, and the imperial guard with whom she shares the marital altar.

九龄公主生性善良,喜好医术,一场阴谋使得她失去至亲,骨肉分离,容貌大变。为了解开事情真相,揪出幕后真凶,隐姓埋名的九龄来到阳城方家,休生养息,苦练技艺,磨炼自我,集结力量,从微小的细节查起,最终探查到阴谋的背后藏着昔日皇家血脉被屠戮的真相。知晓真相后的九龄凭着坚韧不拔的品质,回到京城,在凶手不断的骚扰和攻击中建立了医馆九龄堂,济世救人,受人尊崇,一步步走上高位,历尽重重艰险,最终让真相大白于天下。