สามีข้าเป็นคนคลั่งรัก 夫君,请自重 Bossy Husband Who Loved Me 2022

สามีข้าเป็นคนคลั่งรัก ทั้งหมด 24 ตอน
นักแสดง: หยางเจ๋อ ถูจื่ออิ๋ง สวี่กั๋วต้ง พ่านหลี่ถง

https://www.youtube.com/playlist?list=PLccVkeaBgQVj4d2xcGdCr-UNFaZNLFguS

นักเขียนมู่เสี่ยวซีทะลุมิติเข้าไปในนิยายของตัวเอง ต้องทำภารกิจทั้งหมด 10 ข้อให้สำเร็จถึงจะกลับสู่โลกแห่งความจริงได้ ตอนแรกทุกอย่างเกือบจะสำเร็จไปด้วยดี แต่ดันมาเจอกับฉินชวน ผู้มีพลังพิเศษอ่านใจของมู่เสี่ยวซีออก ทำให้เรื่องราวเกิดกลับตาลปัตรขึ้น

View All Episode At WETV

Bossy Husband Who Loved Me All 24 EPs
Actor: Yang Ze Tu Zhiying Xu Guodong Pan Litong
Writer Mu Xiaoxi accidentally slipped into her novel and completed ten tasks before returning. She thought it was a sure thing, but she didn’t know that Qin Chuan, the male protagonist, gained the ability to hear Mu Xiaoxi’s heartfelt wishes. When the male protagonist can also predict the plot, the direction of the story has undergone earth-shaking changes, and the fate of the two is closely intertwined.

夫君,请自重 全24集
演员: 杨泽 屠芷莹 许国栋 泮李彤
作家沐小夕意外穿进自己的小说,完成十个任务才能返回。本以为十拿九稳,却不知男主秦川因此获得了能够听到沐小夕心声的能力。当男主同样也能预知剧情,故事的走向发生了翻天覆地的变化,两人的命运因此紧紧交织