บรรทัดสุดท้าย Draw the Line 底线 จิ้นตง เฉิงอี้ ไช่เหวินจิ้ง 2022

ซีรีส์จีน บรรทัดสุดท้าย 底线 นำแสดงโดยจิ้นตง เฉิงอี้ เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของการพิจารณากฎหมาย ของเหล่าผู้พิพากษา ภายใต้หลักนิติธรรม บนถนนสายตุลาการ การตีความและอธิบายเรื่องราวภารกิจของผู้พิพากษา บรรทัดสุดท้ายของผู้ผดุงความยุติธรรม

《底线 Draw the Line》