กงจวิ้น 龚俊 Gong Jun

กงจวิ้น 龚俊 Gong Jun is a Chinese actor. He graduated from the Performance Department of Donghua University.

นักแสดงชายชาวจีน เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน 1992 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตงหัว เป็นคนเฉิงตู มณฑลเสฉวน

Lost Love in Times 醉玲珑 2016

Unique Lady 绝世千金 2019-2020

Begin Again 从结婚开始恋情 2020

World of honor 2021

จุดไฟรัก นักผจญเพลิง The Flaming Heart 你好火焰蓝 2021

Dream Garden  沉睡花园 2021