ปริศนาลับราชวงศ์ถัง 唐朝诡事录 Strange Tales of Tang Dynasty

ปริศนาลับราชวงศ์ถัง 唐朝诡事录 Strange Tales of Tang Dynasty ดัดแปลงบทจากนิยายจีนในชื่อเรื่องเดียวกันของนักเขียน เว่ยเฟิงหัว  魏风华 โดยบอกเล่าเรื่องราวที่มีพื้นหลังของเรื่องอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังที่เจริญรุ่งเรือง แต่ในยุคที่รุ่งเรืองกลับมีเหตุการณ์คดีประหลาดเกิดขึ้นจากการสมรู้ร่วมคิดของเหล่าวายร้ายที่หวังทำลายความสงบสุขของประชาชนและบ้านเมือง 

【Cast】Yang Xuwen, Yang Zhigang