เฉิงอี้ Cheng Yi 成毅

เฉิงอี้ 成毅 มีชื่อจริงว่า ฟู่ซื่อฉี 傅诗淇 เป็นนักแสดงชาวจีน เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 1990 ที่เมืองหูหนาน ประเทศจีน เฉิงอี้จบการศึกษาจาก The Central Academy of Drama
中央戏剧学院

ผลงาน

อวลกลิ่นละอองรัก Immortal Samsara 2022

Stand By Me 与君歌 2021

Love and Redemption 2020 ดูทั้งหมด

The Promise of Chang’an 长安诺 2020

จูเซียน กระบี่เทพสังหาร 青云志 Noble Aspirations, The Legend of Chusen 2016